Binnen Schilder Organisaties

Het uitzoeken van een bedrijf om de werkzaamheden uit te laten voeren kan soms een lastige klus zijn. Hoe weet u immers of een bedrijf betrouwbaar en vakkundig is en of het werkt naar behoren zal worden uitgevoerd. Het is daarom goed om bij het uitzoeken van een bedrijf te kijken of men lid is van schilder vak organisaties.

Een lidmaatschap van binnen schilder organisaties zegt natuurlijk niet alles over de werkzaamheden die bij u worden uitgevoerd. Uiteindelijk is dit een kwestie van de vakman of vrouw die de werkzaamheden uitvoert, maar het is wel een garantie dat veel zaken op een professionele wijze worden uitgevoerd. Zo worden aan het lidmaatschap van een vak organisatie eisen gesteld op het gebied van de scholing van werknemers maar ook op de wijze van het uitvoeren van werkzaamheden en de bedrijfsvoering. Verenigingen van binnen schilders vaardigen bijvoorbeeld regels uit waaraan de aangesloten bedrijven zich moeten houden. Dit kan u er van verzekeren dat een hoge mate van professionaliteit is verzekerd op het gebied van bedrijfsvoering, maar ook wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden. Voor de meeste binnen schilder organisaties staat de scholing van werknemers voorop bij het opstellen van hun beleid. Deze organisaties hebben immers het voortbestaan van de branche als doel en men weet heel goed dat men hierbij vooral de constante scholing van de werknemers kan helpen. Alleen op die manier zal de branche competitief blijven en continue iets nieuws te bieden hebben. Op basis van vak organisaties schilders uitzoeken zal u er dus van verzekeren dat u altijd goed geschoolde werknemers aan het werk zult krijgen.

U kunt zich wel voorstellen dat goed geschoolde werknemers over de vloer krijgen zeer belangrijk is. Alleen op die manier kunt u er immers van verzekerd zijn dat u een stukje vakmanschap afgeleverd krijgt. Als u kijkt naar wat doet een binnen schilder dan is het dus belangrijk dat het bedrijf dat u inhuurt lid is van binnen schilder organisaties. Het is immers een garantie dat de werknemers goed geschoold zijn en op de hoogte zijn van de laatste technieken, materialen en veiligheidseisen. Dit laatste is bijvoorbeeld belangrijk omdat binnenshuis geen oplosmiddel houdende materialen verwerkt mogen worden. Branche organisaties hebben hun leden hier tijdig over voorgelicht en deze bedrijven hebben ruim voldoende tijd gehad om zich te specialiseren op andere materialen. Ook als nieuwe materialen toegepast worden met eventueel nieuwe technieken dan kunt u er dus van uitgaan dat dit met dezelfde kwaliteit gebeurd. Dit zijn allemaal zaken waar verenigingen van binnen schilders zich mee bezig houden en waar u dus profijt van kan hebben. Een sterke branche is immers de beste garantie dat de laatste voorschriften gehandhaafd en nageleefd worden en dat zal uiteindelijk de uitgevoerde werkzaamheden ten goede komen. Binnen schilder organisaties hebben zich precies dit tot doel gesteld dus daar kunt u uw voordeel mee doen. Als u bijvoorbeeld wilt profiteren van het winter schilder programma dan is dat ook een regeling die door vak organisaties van schilders in samenwerking met de regering in het leven is geroepen.

Een ander voordeel van het inhuren van bedrijven die lid zijn van een branche vereniging is het feit dat er in de meeste gevallen een geschillen commissie in het leven is geroepen. Als een klus niet naar behoren is uitgevoerd dan kunt u aanspraak maken op de garantie die leden van deze vereniging u bieden. Toch zal het bij het aanspraak maken op garantie niet altijd even klip en klaar zijn of de zaken ook door de garantie worden gedekt. Binnen schilder organisaties hebben voor hun leden garantie regels vastgesteld waarop u altijd terug kunt vallen. Als een schilders bedrijf meent dat een bepaald defect niet door de garantie gedekt wordt, dan zullen voor beide partijen de garantie verplichtingen duidelijk op papier staan. Het kan natuurlijk voorkomen dat u er samen met het bedrijf niet uit gaat komen en ook dan zullen schilder vak organisaties uitkomst kunnen bieden. De meeste van deze verenigingen zullen een geschillen commissie hebben en vrijwel allemaal zijn zij bereid om te bemiddelen in geschillen. Dit kan voorkomen dat u een kostbare en langdurige rechtsgang zult moeten doorlopen en dit zal u dus tijd en geld schelen. Uiteindelijk is het lidmaatschap van binnen schilder organisaties ook voor een schildersbedrijf reden om geschillen in den minne te schikken omdat in het uiterste geval het lidmaatschap opgezegd kan worden. Het is dus zeker in het belang van een schilders bedrijf om het lidmaatschap van verenigingen van binnen schilders te behouden omdat het een soort uithangbord is dat alles daar goed geregeld is.

Net zoals u van de werklieden die de klus bij u uit komen voeren verwacht dat het vakmannen of vrouwen zijn, mag u dit dus ook van het bedrijf waarvoor zij werken verwachten. U mag verwachten dat een schilders bedrijf lid is van binnen schilder organisaties en dit zou daarom voor u dan ook een vereiste moeten zijn. De garanties die u dit zal bieden zijn te belangrijk om over het hoofd te zien en u kunt er uw voordeel mee doen. Onder de vak organisaties van schilders zult u bijvoorbeeld De Betere Schilder aantreffen, deze organisatie is een vereniging van erkende schildersbedrijven en heeft als doel de vierhonderd aangesloten bedrijven te vertegenwoordigen en te promoten. Ook de Fosag is een belangrijke werkgeversorganisatie die de bedrijfstak op beleidsmatig niveau ondersteund. Het is verstandig om bij het bekijken van het profiel van schilders bedrijf ook te kijken of men lid is van schilder vak organisaties. Dit zal u de garantie geven dat het bedrijf alle geldende regels volgt en dat de werknemers ook echte vakmensen zijn. U wilt immers dat de klus op vakkundige wijze geklaard wordt en wil ergens op terug kunnen vallen als dit niet zo is. Hiervoor zijn binnen schilder organisaties de oplossing omdat zij van hun leden eisen dat alle regels gevolgd worden en ze aan bepaalde eisen voldoen. Mocht u toch liever kiezen voor bedrijven die niet lid zijn van een branche vereniging, dan moet u goed opletten dat de eisen die u stelt ook in de overeengekomen voorwaarden zijn opgenomen.